Centrumplan Westerkoog

Tijdelijke huisvesting voor Westerkoog Sport, Buurthuis De Vuister en het Sociaal Wijkteam


8 januari 2024
Er komt tijdelijke huisvesting voor Westerkoog Sport, Buurthuis De Vuister en het Sociaal Wijkteam op het grasveld aan de Molenwerf.  Westerkoog Sport zal grenzend aan de Molenwerf gesitueerd zal worden. Richting de Doppenmolen zal het Sociaal Wijkteam komen te staan met hun kantoor. Naast het het grasveld zal de tijdelijke huisvesting komen voor het Sociaal Wijkteam Westerkoog met daarnaast nog een schopveld voor de kinderen.

Lees meer

Zaanse gemeenteraad stelt bestemmingsplannen voor Centrumplan Westerkoog vast


27 juli 2023
De Zaanse gemeenteraad heeft op 20 juli de bestemmingsplannen voor Centrumplan Westerkoog vastgesteld. Daarmee worden door SENS real estate en Parteon de bouw van in totaal 117 woningen mogelijk gemaakt, waarvan 40 sociale huurwoningen, 20 middeldure huurwoningen en 57 koopappartementen. Het is de bedoeling dat ouderen uit de buurt doorstromen naar deze appartementen en dat er daarmee eengezinswoningen vrijkomen voor gezinnen. Bij de voorbereiding van de plannen was hier veel animo voor. 

Lees meer


Impressie woningbouw Westerkoog SENS

Bestemmingsplan Centrumplan Westerkoog naar Zaanstad Beraad


29 juni 2023
Het college van B&W van gemeente Zaanstad heeft deze week besloten om het bestemmingsplan voor Centrumplan Westerkoog aan de gemeenteraad voor te leggen. Met het Centrumplan Westerkoog krijgt het hart van Westerkoog (Koog aan de Zaan) een nieuwe impuls. In het plan zijn sociale- en middel-huurappartementen en vrije sector (koop)appartementen opgenomen.

Wethouder Wessel Breunesse: ‘Met deze plannen wordt Westerkoog een fijnere plek voor onze inwoners: groener en met goede huizen. Ook komt er voldoende plek voor voorzieningen zoals een buurthuis en een sportschool. '

Het bestemmingsplan wordt behandeld in het Zaanstad Beraad van dinsdag 18 juli van 21:00-22:30 uur. Het streven is om het bestemmingsplan vervolgens in de raadsvergadering van 20 juli vast te laten stellen door de gemeenteraad.

Lees meer

Mijlpaal voor ontwikkeling Centrumplan Westerkoog


15 juni 2023
Op 15 juni 2023 tekenden SENS real estate en gemeente Zaanstad een koop-ontwikkelovereenkomst. Daarmee is een nieuwe stap gezet in de realisatie van het overkoepelende project Centrumplan Westerkoog. SENS real estate wil 20 sociale huurappartementen en 57 vrije sector (koop)appartementen bouwen in het centrumgebied van Westerkoog in Koog aan de Zaan. Ook komt er ruimte voor een sportschool en het sociale wijkteam. De ontwikkeling vindt plaats op de plek van de voormalige sporthal ‘de Sprong’. Hiermee krijgt het Centrumgebied van Westerkoog een nieuwe impuls. 

Lees meer

Foto ondertekenmoment Centrumplan Westerkoog met Van links naar rechts: Gert Jan Smit (Sens Real Estate), Abdel Salemi (Sens Real Estate), Wessel Breunesse (Gemeente Zaanstad), Gerad Schoenaker (Sens Real Estate)

Grote opkomst inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplannen centrumplan Westerkoog deelplannen 1 en 3


3 mei 2023
Op initiatief van gemeente Zaanstad is op woensdagavond 22 maart 2023 tussen 19:00 en 20:30 uur een inloopbijeenkomst gehouden. Vele inwoners en belanghebbenden van Westerkoog wisten hun weg te vinden naar het buurtcentrum De Vuister.

Het doel van deze bijeenkomst was het beantwoorden van vragen en uitleg geven over de twee ontwerpbestemmingsplannen voor het Centrumgebied van Westerkoog. Op de avond waren vertegenwoordigers van de gemeente Zaanstad en initiatiefnemers SENS real estate en Parteon aanwezig.

Lees meer

Centrumplan Westerkoog weer een stap dichterbij


16 februari 2023
Het college van B&W heeft het ontwerpbestemmingsplan voor Centrumplan Westerkoog vastgesteld. Met het Centrumplan Westerkoog krijgt het hart van Westerkoog (Koog aan de Zaan) een nieuwe impuls. In het plan zijn sociale- en middel-huurappartementen en vrije sector (koop)appartementen opgenomen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt vanaf 1 maart 2023 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd.

Wethouder Wessel Breunesse: ‘Dit ontwerpbestemmingsplan is een mooie stap voor een groenere en fijnere plek voor onze inwoners.’ Het uiteindelijke bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.'

Inloopbijeenkomst op woensdag 22 maart

Inwoners van Westerkoog zijn van harte welkom voor vragen en uitleg over de twee ontwerpbestemmingsplannen op de inloopbijeenkomst op woensdagavond 22 maart.  De inloopbijeenkomst is in het Buurtcentrum de Vuister, Molenwerf 44 Koog aan de Zaan. U kunt binnenlopen tussen 19.00 en 20.30 uur.

Lees meer

Zaanstad en Parteon ondertekenen anterieure overeenkomst 


17 november 2022
Wethouder Wessel Breunesse en directeur bestuurder van Parteon Harry Platte ondertekenden woensdag 16 november 2022 een anterieure overeenkomst voor de herontwikkeling van buurtcentrum De Vuister.  In de anterieure overeenkomst staan de gemaakte afspraken voor de beginfase van een nieuw project. 

De herontwikkeling van De Vuister is onderdeel van het Centrumplan Westerkoog. Parteon gaat het bestaande buurtcentrum slopen. In totaal zullen in dit gebied 117 appartementen door Sens Real Estate en Parteon worden toegevoegd in verschillende categorieën, zowel in de huur als in de koop. Voor het openbare gebied is een nieuw inrichtingsplan gemaakt. In de plannen is veel aandacht besteed aan het borgen van voldoende parkeercapaciteit, groene en duurzame oplossingen en klimaatadaptatie.

Lees meer

Wessel Breunesse en Harry Platte van Parteon ondertekenen de anterieure overeenkomst voor centrumplan Westerkoog.

Vernieuwing centrum Westerkoog een stap dichterbij


Gemeente Zaanstad werkt samen met SENS real estate en woningcorporatie Parteon aan de ontwikkeling van het centrumgebied Westerkoog. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met de plannen. Wethouder Wessel Breunesse: ‘We werken samen aan een aantrekkelijk centrum in Westerkoog met een groene openbare ruimte. Het plan bestaat uit verschillende appartementen, met meer dan 30% sociale huurwoningen die ook goed toegankelijk zijn voor senioren. Het buurthuis, het Sociaal wijkteam en de sportschool krijgen een nieuwe plek.’ De volgende stap is het vastleggen van de plannen in ontwerpbestemmingsplannen.

Lees meer

Goede opkomst bewonersbijeenkomst Centrumplan Westerkoog 


14 februari 2022
Woensdagavond 26 januari 2022 organiseerden Sens real estate en Parteon in samenwerking met gemeente Zaanstad een online informatiebijeenkomst voor bewoners en andere belangstellenden over de herontwikkeling van het centrum van Westerkoog. 

Lees meer

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen voor het centrumplan Westerkoog? Houd dan onze deze website in de gaten. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsmailing Westerkoog. Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Dan ontvangt u deze zo snel mogelijk per e-mail.

Aanmelden nieuwsmailing

Informatiebijeenkomst Centrumplan Westerkoog


20 januari 2022
SENS real estate en woningcorporatie Parteon ontwikkelen in samenwerking met gemeente Zaanstad een plan voor het centrumgebied Westerkoog. In een eerder stadium zijn er workshops, bijeenkomsten en onderzoeken georganiseerd met bewoners, ondernemers, grondeigenaren en andere belanghebbenden in het centrumgebied. Met de opgehaalde informatie is het plan verder uitgewerkt. Op woensdagavond 26 januari organiseren de  ontwikkelende partijen en de gemeente een informatieavond over de laatste versie van het plan.

Lees meer

Centrumplan Westerkoog vastgesteld door gemeenteraad


26 januari 2021
De gemeenteraad is akkoord met het globaal ruimtelijk programma van eisen voor Westerkoog. Het centrumplan Westerkoog bevat 118 nieuwe appartementen, waarvan 30% sociale huur. Of de 10 semi-bungalows er komen hangt af van het Zaans mobiliteitsplan dat op dit moment gemaakt wordt. Want deze kunnen we alleen realiseren als de Westerkoogweg niet wordt aangepast. Daarnaast komt er voor het sociaal wijkteam nieuwbouw van 240m2 en nieuwbouw voor het buurthuis. 

Lees meer

College akkoord met ruimtelijk programma van eisen


3 december 2020
Het college van Zaanstad heeft het ruimtelijk programma van eisen voor het centrum van Westerkoog vastgesteld. Wethouder MAAK.Zaanstad Hans Krieger: "Door nieuwe appartementen voor verschillende doelgroepen in combinatie met een betere inrichting van de openbare ruimte verandert de vroegere locatie van de sporthal in een modern en levendig wijkhart."

Lees meer

impressie Centrumplan westerkoogImpressie vernieuwing centrum Westerkoog

Wijkbericht over Centrumplan Westerkoog


3 december 2020
Vandaag is bij de inwoners van Westerkoog een wijkbericht bezorgd. Hierin staan de plannen beschreven en kondigen we aan dat er binnenkort een informatiebijeenkomst komt. De datum hiervoor volgt nog.

Wijkbericht Centrumplan Westerkoog 3 december 2020.docx.pdf

118 nieuwe appartementen en een aantrekkelijke openbare ruimte

De gemeente Zaanstad wil voor de inwoners van Westerkoog het centrum van Westerkoog ontwikkelen tot een nog aantrekkelijker plek. Daarom werken we aan een plan met 118 nieuwe appartementen (waarvan 30% sociale huur), een nieuw buurthuis, huisvesting voor het sociaal wijkteam en een aantrekkelijker openbare ruimte met meer groen en voldoende parkeerplekken. 

In Westerkoog wonen veel jonge gezinnen met kinderen en veel senioren. Dit aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. Door appartementen toe te voegen, zorgen we voor meer verschillende woningen in de wijk. En dit zorgt voor een betere doorstroming. Er komen dan weer woningen vrij voor gezinnen met kinderen, voor wie Westerkoog ook een populaire wijk is.

Verbeteren openbare ruimte

Daarnaast willen we ook het aanzicht van het centrum verbeteren en de openbare ruimte aantrekkelijker inrichten. Met aandacht voor bomen, hagen, parkeren met open verharding met zicht op groene gevels en groene daken, voldoende parkeerplaatsen, een singel, een geüpgraded speelveldje, bankjes en verlichting.


Participatie 2017: ruimtelijk toekomstbeeld gepresenteerd en reacties uit de omgeving opgehaald


Al in 2010 heeft de gemeente een visie gemaakt voor ontwikkelingsmogelijkheden op deze locatie. Dat heeft destijds niet geleid tot een concreet plan. In 2016 heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met ontwikkelaar Sens. De succesvolle participatie in 2017 heeft geleid tot een toekomstbeeld dat tijdens de bewonersavond in juli 2017 gepresenteerd is aan de meer dan 100 bewoners en andere betrokkenen. In die bijeenkomst zijn samengevat de volgende reacties in de omgeving opgehaald:

  • Doorstroming moet beter: oud wil niet weg uit de wijk en jong wil graag terug. Tekort aan seniorenwoningen
  • Veel hoogbouw is niet wenselijk. Een hoogteaccent mag; de mogelijke hoogte hangt af van de plek in het centrumgebied (in het midden hoger, aan de randen lager)
  • Pak de herontwikkeling integraal aan. Maak er een logisch geheel van.
  • De openbare ruimte en ligging van de gebouwen is versnipperd, er zijn veel dode hoeken, er zijn veel achterzijde van gebouwen, er zijn vernielingen en er is verpaupering, er is weinig sociale controle.
  • Ontsluiting/entree voor parkeren is onlogisch en rommelig. Er zijn te weinig parkeerplekken en de routing is onlogisch. Parkeren moet logischer en dichterbij het winkelcentrum.
  • Het groen in de wijk verbeteren. De functie van het trapveldje opwaarderen met andere functies, die ook geschikt zijn voor ouderen, bijvoorbeeld jeu de boules.
  • De functie van het buurtcentrum verbeteren en toegankelijk maken voor jong en oud.

Geen berichten gevonden.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl