Centrumplan Westerkoog

Centrumplan Westerkoog vastgesteld door gemeenteraad


26 januari 2021
De gemeenteraad is akkoord met het globaal ruimtelijk programma van eisen voor Westerkoog. Het centrumplan Westerkoog bevat 118 nieuwe appartementen, waarvan 30% sociale huur. Of de 10 semi-bungalows er komen hangt af van het Zaans mobiliteitsplan dat op dit moment gemaakt wordt. Want deze kunnen we alleen realiseren als de Westerkoogweg niet wordt aangepast. Daarnaast komt er voor het sociaal wijkteam nieuwbouw van 240m2 en nieuwbouw voor het buurthuis. 

Lees meerCollege akkoord met ruimtelijk programma van eisen


3 december 2020
Het college van Zaanstad heeft het ruimtelijk programma van eisen voor het centrum van Westerkoog vastgesteld. Wethouder MAAK.Zaanstad Hans Krieger: "Door nieuwe appartementen voor verschillende doelgroepen in combinatie met een betere inrichting van de openbare ruimte verandert de vroegere locatie van de sporthal in een modern en levendig wijkhart."

Lees meerimpressie Centrumplan westerkoogImpressie vernieuwing centrum Westerkoog

Wijkbericht over Centrumplan Westerkoog


3 december 2020
Vandaag is bij de inwoners van Westerkoog een wijkbericht bezorgd. Hierin staan de plannen beschreven en kondigen we aan dat er binnenkort een informatiebijeenkomst komt. De datum hiervoor volgt nog.

Wijkbericht Centrumplan Westerkoog 3 december 2020.docx.pdfBlijf op de hoogte van het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen voor het centrumplan Westerkoog? Houd dan onze deze website in de gaten. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsmailing Westerkoog. Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Dan ontvangt u deze zo snel mogelijk per e-mail.

Aanmelden nieuwsmailing

118 nieuwe appartementen en een aantrekkelijke openbare ruimte

De gemeente Zaanstad wil voor de inwoners van Westerkoog het centrum van Westerkoog ontwikkelen tot een nog aantrekkelijker plek. Daarom werken we aan een plan met 118 nieuwe appartementen (waarvan 30% sociale huur), een nieuw buurthuis, huisvesting voor het sociaal wijkteam en een aantrekkelijker openbare ruimte met meer groen en voldoende parkeerplekken. 

In Westerkoog wonen veel jonge gezinnen met kinderen en veel senioren. Dit aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. Door appartementen toe te voegen, zorgen we voor meer verschillende woningen in de wijk. En dit zorgt voor een betere doorstroming. Er komen dan weer woningen vrij voor gezinnen met kinderen, voor wie Westerkoog ook een populaire wijk is.

Verbeteren openbare ruimte

Daarnaast willen we ook het aanzicht van het centrum verbeteren en de openbare ruimte aantrekkelijker inrichten. Met aandacht voor bomen, hagen, parkeren met open verharding met zicht op groene gevels en groene daken, voldoende parkeerplaatsen, een singel, een geüpgraded speelveldje, bankjes en verlichting.Planning

Begin 2021

Verkoop- en ontwikkelovereenkomst sluiten met ontwikkelaar SENS real estate. In deze overeenkomst tussen de gemeente en Sens staan over onder andere over het woningbouwprogramma, de beeldkwaliteit en de financiën. Meer informatie over deze ontwikkeling vindt u op de projectwebsite. Ook sluit de gemeente een intentieovereenkomst met Parteon. Hierin staan afspraken om de haalbaarheid van het plan te onderzoeken.

Begin 2021

Uitwerking plannen en start bestemmingsplanprocedure of omgevingsvergunningsprocedure voor Sens.

2022

Start realisatie 78 appartementen, waarvan minimaal 30% sociale huurappartementen en 240 m2 voor het wijkteam.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl