Vernieuwing centrum Westerkoog stap dichterbij

Nieuwe woningen, plek voor voorzieningen en groen in Westerkoog

Gemeente Zaanstad werkt samen met SENS real estate en woningcorporatie Parteon aan de ontwikkeling van het centrumgebied Westerkoog. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met de plannen. Wethouder Wessel Breunesse: ‘We werken samen aan een aantrekkelijk centrum in Westerkoog met een groene openbare ruimte. Het plan bestaat uit verschillende appartementen, met meer dan 30% sociale huurwoningen die ook goed toegankelijk zijn voor senioren. Het buurthuis, het Sociaal wijkteam en de sportschool krijgen een nieuwe plek.’ De volgende stap is het vastleggen van de plannen in ontwerpbestemmingsplannen.

Ruimtelijke plannen vastgesteld 

Het centrumplan Westerkoog bestaat uit het deelplan van Sens en het deelplan van Parteon. Het ruimtelijk plan voor deelplan van Sens bevat twintig sociale huurappartementen (3-kamer), 57 vrije sector appartementen, huisvesting voor het Sociaal wijkteam en huisvesting voor sportschool Westerkoog Sport. . De 10 semi-bungalows zijn niet verwerkt in het ruimtelijk deelplan van Sens. Deze plek wordt ingericht als ecologische verbindingszone en draagt zo bij aan biodiversiteit en klimaatadaptatie. Het ruimtelijk plan voor deelplan Parteon bevat 20 sociale huurappartementen, 20 vrije sector appartementen (midden huur) en huisvesting voor buurtcentrum De Vuister.

Inrichtingsplan openbare ruimte en tijdelijke huisvesting

Voor de openbare ruimte is een inrichtingsplan gemaakt. Daarin staat beschreven hoe de openbare ruimte van een goede kwaliteit wordt, ondanks dat er veel parkeerplekken nodig zijn.

Het bestaande speelveld wordt een plek die uitnodigend is voor jong en oud. Tijdens de informatiebijeenkomst op 26 januari zijn drie varianten voor de invulling van het huidige grasveld besproken. Deelnemers konden daarop reageren. Deze varianten zijn ook besproken met verschillende belanghebbenden in het gebied, zoals de scholen die aan het plangebied grenzen. Op basis van alle opmerkingen en ideeën is een extra variant aan het inrichtingsplan toegevoegd. Er staan nu dus 4 varianten in het plan.

Tijdelijke huisvesting

Sportschool Westerkoog Sport, het Sociaal wijkteam en Buurtcentrum De Vuister krijgen een tijdelijke nieuwe plek op het grasveld. Voordat de werkzaamheden beginnen wordt er op het grasveld tijdelijke huisvesting voor deze organisaties gerealiseerd. Zij blijven tijdens de nieuwbouwperiode op deze plek, totdat hun definitieve huisvesting gereed is. Over de  invulling van het huidige grasveld en de tijdelijke huisvesting wordt binnenkort een gesprek georganiseerd voor de direct aanwonenden en belanghebbenden. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl