Bestemmingsplannen vastgesteld

Zaanse gemeenteraad stelt bestemmingsplannen voor Centrumplan Westerkoog vast


27 juli 2023
De Zaanse gemeenteraad heeft op 20 juli de bestemmingsplannen voor Centrumplan Westerkoog vastgesteld. Daarmee worden door SENS real estate en Parteon de bouw van in totaal 117 woningen mogelijk gemaakt, waarvan 40 sociale huurwoningen, 20 middeldure huurwoningen en 57 koopappartementen. Het is de bedoeling dat ouderen uit de buurt doorstromen naar deze appartementen en dat er daarmee eengezinswoningen vrijkomen voor gezinnen. Bij de voorbereiding van de plannen, was hier veel animo voor. 

 De plannen zijn goed afgestemd met bewoners, het winkelcentrum en voorzieningen in de buurt. In de nieuwbouw komen ook het sociaal wijkteam, buurthuis de Vuister en de sportschool Westerkoog Sport terug. Er is veel aandacht voor klimaatadaptatie en waar mogelijk worden de bestaande bomen behouden of verplaatst. Ook zullen er in het gebied nieuwe bomen worden geplant. Daarmee zijn er voldoende schaduwplekken in het openbaar gebied. Met het oog op de biodiversiteit komen er verblijfs- en nestruimtes voor onder meer vogels, vleermuizen, bijen en amfibieën. Deelplan 2 is komen te vervallen en wordt als ecologische zone ingericht.

Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is – naar verwachting medio september dit jaar - kan ontwikkelaar SENS real estate beginnen met het opstarten van het verkoopproces van de koopwoningen. Bij een voorspoedige verkoop kan naar verwachting de bouw ca. april /mei 2024 starten. Parteon verwacht het 4e kwartaal van 2023 meer duidelijkheid te kunnen geven over de planning. Met de kennis van nu zal de start bouw rond medio 2024 liggen.

Impressie plan ParteonImpressie plan Parteon

Impressie plan SENSImpressie plan SENS

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl