Grote opkomst inloopbijeenkomst

Grote opkomst inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplannen centrumplan Westerkoog deelplannen 1 en 3


3 mei 2023
Op initiatief van gemeente Zaanstad is op woensdagavond 22 maart 2023 tussen 19:00 en 20:30 uur een inloopbijeenkomst gehouden. Vele inwoners en belanghebbenden van Westerkoog wisten hun weg te vinden naar het buurtcentrum De Vuister.

Het doel van deze bijeenkomst was het beantwoorden van vragen en uitleg geven over de twee ontwerpbestemmingsplannen voor het Centrumgebied van Westerkoog. Op de avond waren vertegenwoordigers van de gemeente Zaanstad en initiatiefnemers SENS real estate en Parteon aanwezig.

Al voor 19.00 uur verzamelden zich de eerste belangstellenden in het buurtcentrum. De belangstelling bleek uiteindelijk zo groot dat er een extra ruimte geopend is om meer ruimte te creƫren, maar het bleef druk. De meeste vragen gingen over de verkoop en verhuur van de woningen. Enkele mensen hadden vragen over de ontwerpbestemmingsplannen. Gezien de plannen op dat moment ter inzage lagen en het vergunningenproces nog doorlopen moet worden, was daarover helaas geen nieuwe informatie beschikbaar. Zodra dat er zicht is op het onherroepelijk worden van de vergunningen zullen SENS real estate en Parteon bijeenkomsten organiseren ten aanzien van de verkoop en verhuur van de woningen.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 1 maart 2023 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is er voor een ieder de gelegenheid geweest om zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen. De zienswijzen met beantwoording daarvan zullen in het kader van vaststelling van de twee bestemmingsplannen ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Degenen die een zienswijze hebben ingediend zullen worden uitgenodigd om hun zienswijze mondeling in het Zaanstad Beraad toe te lichten. Daarna vindt besluitvorming door de gemeenteraad plaats.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl